Ідеологія ДСУ охоплює інтереси не соціальної чи партійної групи, верстви чи класу, а інтереси Нації. Політична ідеологія ДСУ – націократична. Об’єднання прагне до побудови націокротичної держави, джерелом влади якої буде УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ.

Нація – головне поняття політичної філософії ДСУ. Права та інтереси нації – головні критерії наших дій. Держава правочинна тоді, коли керується інтересами Української Нації. Завдання держави – служити Нації, бути могутнім інструментом її політичного та духовного самоствердження, її історичної творчості. Влада Української Нації гарантуватиме й права кожного члена цієї великої спільноти.

Під Нацією ми розуміємо етнос, який здобув власну державність, етнос, який має владу над самим собою та національними меншинами. Поняття “Hація” і “Держава” для нас неподільні. ВОЛЯ, ВЛАДА І ВЕЛИЧ НАЦІЇ – трином нашої політичної філософії.

Національна воля виражає, перш за все, внутрішні прагнення удержавленого етносу. Категорія “влада Нації” має як внутрішній, так і зовнішньополітичний вимір. Влада над собою не є кінцевою метою Нації.

Нація прагне до поширення свого впливу, своїх владних імперативів назовні. Повноцінній Національній Ідеї тісно в межах власної держави, вона експансійно виходить за межі внутрішніх національних проблем, їй властиві месіаністичні поривання. Нація прагне свої цінності, своє розуміння світу зробити надбанням інших націй, щоб сіяти своє зерно на інодержавному грунті.

Кожна розвинена нація прагне створити цивілізацію, включивши інші нації у сферу свого впливу, в своє соціокультурне поле. Велика нація – це нація, яка досягла успіхів у всіх сферах самовияву, зіграла всі ролі, накреслені їй РОДОМ, яка здатна вчити світ, впливати на хід історії. Така нація – досконала, така нація – маєстатична!

Ми не приховуємо бажання стати свідками світової величі України. Так, ми хочемо, щоб Україна стала політичною, економічною і культурною надпотугою. Політична сила індукується силою мілітарною. Для того, щоб стати вагомим політичним чинником історії, щоб відмовитися від згубного принципу нейтралітету, Україна повинна стати мілітарною, могутньою.

Країна, яка не хоче стати упослідженою, яка претендує впливати на історичні процеси, мусить бути ядерною. Тому, незважаючи на безпрецедентний тиск Сполучених Штатів Америки та Росії, Україна повинна зберегти ядерну зброю.

XXI століття стане епохою націократичних революцій. Західна цивілізація, що грунтується на ліберольно-демократичних (а фактично – трансформованих юдейських цінностях), вичерпала творчий потенціал. До катастрофи рухається й російська цивілізація. Націократичні ідеї Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Миколи Сціборського та Степана Бандери переможно поширюються. Сонце XXI віку, що сходить над Україною, возвістить світові тотальний націократичний ренесанс.

РОМАН КОВАЛЬ, голова ВПО “Державна Самостійність України” (1993-2003 рр.)


Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus