Нові Праві

“Оптимістичним” поглядам “просвітителів” на природу людини, розум і воля якої нібито здатні перебудувати суспільство на основі свободи та рівності, протистоїть ідея про недосконалість людської природи, через яку намагання радикальної перебудови суспільства приречені на невдачу, оскільки порушують порядок речей. Основою теоретичних побудов “нових правих” є номіналізм, що відкидає існування універсальних понять, універсальної системи цінностей. Читати далі »