Мережеве видання Рід – це один із виявів організованого соціал-націоналізму, вияв у площині світогляду. Соціал-Націоналізм власну організованість протиставляє роздрібленості та анархії, ідеалізм напротивагу матеріалізму, а ірраціональність, фанатизм та безсумнівну віру замість кайданів раціоналізму. Дух, Кров, Слава, Ієрархія, Ґрунт та Чин – це все святе для нас. Це і є соціал-націоналізм.

Соціал-Націоналістичний Рух схожий на армійську маршируючу колону, яка крокує не спокійними бруківками сплячих вулиць, а всім нам близькою, проте здається часом забутою Воюючою Україною, яка тотожна Великій Україні.  Коли хтось нам закидає, що українська Нація народилась у XVII-му або XX-му столітті, то ми відповідаємо, що вона існувала вічно як і сама її Божествена сутність. Коли хтось говорить “десь вже в історії ми це бачили”, то ми відповідаємо, що може заіржавіти пістолет, перетворитися у прах кілька поколінь людей або зникнути цілі міста і держави, проте Ідея Нації вічна рівно настільки наскільки є вічною сама Нація.

Політика соціал-націоналізму опирається на містику, а не на політекономічні формули. Ми – революціонери, тому що діємо проти антинаціональної системи. Ми – “реакціонери”, тому що переможці. Нація буде вихована не як механічна сума політкоректних індивідумів або як робітничий клас. Вся Українська Нація має бути просякнута духом аристократизму та Місієї Вищого Призначення.

ideja_nacii


В умовах, коли новітня держава не лише не виправдовує Національних сподівань, але й сприяє поступовому і всебічному занепаду, деградації та вимиранню Нації, а демо-ліберальна пропаганда підносить права окремих індивідів над загальнонаціональними, розщеплює єдине поняття Нації, коли Національна культура і традиції відмирають, поступаючись місцем глобальній антикультурі та антисоціальній псевдоморалі, єдиний расовий тип Нації і мовне середовище розчиняються чужорасовим та іншомовним елементом, задля створення належних умов для стабілізації й подальшого розвитку необхідне утвердження Права Нації.

Задля утвердження Права Нації є прийнятними будь-які методи від публічних до підпільних, від місцево-локальних до глобально-масштабних, від парламентарних до збройно-силових. Зволікання з утвердженням Права Нації може призвести до невиправних наслідків. Утвердження Права Нації виправдовує будь-які доцільні та достатні насильство і жорстокість.
Ми, Українські Націоналісти, поборюючи ліберально-егоїстичний індивідуалізм та азійський стадний колективізм, висуваємо як найвищу світову цінність та ідеал:

ПРАВО NАЦІЇ

1. Nація як природня спільнота, найбільший живий духовний та біологічний організм, що має спільне походження, расовий тип, ментальність, мову, територію проживання, культуру має безумовне право на життя, збереження своєї расової та духовної самобутності.
2. Nація має безумовне і легальне право на спротив в разі спроб позбавити її власної самодостатності.
3. Nація має право вести як оборонну так і наступальну боротьбу з силами які прагнуть її знищення або деформації.
4. Nація має право на моноетнічність власної держави, а також на повну державну самостійність та ігнорування міжнародних норм, якщо ті загрожують існуванню або нормальному розвиткові Nації.
5. Nація як замкнена генетична популяція має право позбуватися на своїй території іншорасової домішки шляхом депортації її носіїв на історичну територію їх проживання.
6. Nація має право покращувати власне здоров’я через впровадження расового, євгеністичного та екологічного законодавства.
7. Nація має право відновлювати свій природній духовний, культурний та мовний простір шляхом ренаціоналізації своїх окремих представників та соціальних і регіональних груп населення, що були денаціоналізовані внаслідок інородної окупації, входження до складу поліетнічних державних утворень або через вплив космополітичної культури.
8. Nація має право на встановлення соціально-справедливого ладу у власній державі, а також позбутися паразитарних верств, які намагаються шляхом економічних та політичних маніпуляцій привласнити собі матеріальні цінності Nації.
9. Право Nації є превалюючим над частковими правами окремих осіб, родинних та соціальних груп. Їх права реалізуються в рамках і не на шкоду Права Nації.
10. Nація має один невід’ємний обов’язок – у повному обсязі та всіма доступними засобами втілювати в життя Право Nації.
На утвердження Права Nації віддаємо свої життя, майно і кров.

Організація “Патріот України”
17 вересня 2006 року Давньоруське Донецьке городище

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus