svitoglyadСпочатку звернемо увагу, як ми дивимось на світ і гру його сил. Беремо за підвалини те, що найбільш питомо Українцям. У своїх піснях, обрядах і звичаях висловив його Український Народ. Дослідник бачить у цих поняттях велике споріднення з іранськими релігійними течіями. Світогляд цей відповідає світоглядові цілої центрально-європейської раси, представником якої є Український Народ.

Як уявляємо світ і обов’язки людини?

Світ є бойовим простором двох начал: руїнницького і будівничого. Два впливи сягають у кожну справу: один знищує і затемнює, другий будує і освітлює. Однаково безжалісний священий вогонь з одного боку, як і безнадійна тьма – з другого, їх не можна примирити як сумнів і віру. Обидва початки діють у світі та втілюються у матеріальному існуванні, не можуть покинути світу. У світі самому, і ніде більше, – існує їхній злет, занепад і очищення вогнем. Тому обов’язком людини є творення добра: організовувати, будувати і розмножуватися в роді.

Обов’язок людини бути вільною, тобто людина повинна сама собі встановлювати дорогу і йти нею – приєднатися до того чи іншого світового начала. Не можна тільки їй зоставатися між цими началами, бо є збіжжя і є бур’ян. Є поле і є пустир. Є залізо і є ржа – треба вибрати те чи інше, стати до боротьби на одному боці.

Існує вроджений шлях до руйнації; існують натури, які вроджені давати лад і вище просвітлення. Всім іншим, що вагаються, необхідно допомогти щось вибрати. Хай одні живуть у руїнництві, як і другі у будівництві. Життя людське – це боротьба, у якій необхідно напружити всі сили, які людина має! Хай борониться так, як вміє. У тому розвій і її призначення.

Розвою людини не можна шукати ніде поза її більшим світом – поза державою, здобутою у цій боротьбі. Тому держави, народи і цілі раси лише тоді виконують своє призначення як виразники начала вогню або начала тьми. Боротьба між державами – невідхильна. І було б проти вищого закону ці держави замирювати. Вся історія людства – це боротьба держав віри з державами сумніву – в ім’я перемоги віри.
З таким розумінням ролі світу та держави сполучені суспільно-правові та етично-господарські поняття УКРАЇНЦІВ. Цей світогляд звеличує зв’язок із землею, чого немає у іншому історичному світогляді – номадсько-юдейському.

Лише на Українському величному світогляді опираємо наші напрямки панування, праці і ладу!

Юрій Липа, «Геополітичні орієнтири Нової України»

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus