Розглядаючи спектр правих політичних сил України ми бачимо не меншу, а то й більшу їх ідейну різноманітність у порівнянні як з «лівими», так і з «центристами». У даній статті навмисно не будемо торкатися розгляду ідеологічних систем іншого ідейного поля, лише ідеологій, які можна назвати «правими». Не будемо розглядати ідейні відмінності різних організацій, а розглянемо конкретні, так би мовити, пункти програми.

За що борються українські націоналісти? Мова, держава, нація, раса, культура, традиція – ось на повний перелік «ідейного лексикону» правого руху України. Що ці слова значать для соціал-націоналіста? Головною метою українського соціал-націоналістичного руху є розвиток української нації. Наразі, враховуючи ситуацію, яка склалася, питання розвитку української нації фактично суть питання самого існування української нації. Українська нація знаходиться під загрозою свого знищення і питання розвитку можна ставити після ліквідації цієї загрози. Історично, зараз, для нас настав, можливо, найскрутніший час. Всезростаюча кольорова міграція, що загрожує українському народу, не має аналогів у сучасній історії. Змінивши свою біологічну расову основу нація втратить ідентичність. Знищену мову, культуру та традицію можна відновити. Знищену расу – ніколи. Логічним продовженням антиміграційної політики є демографічне питання та сукупній ряд соціально-економічних заходів. Кардинальне збільшення народжуваності може бути досягнуте: по-перше, створенням соціальних передумов (забезпечення молодої сім’ї житлом та достатня фінансова підтримка з боку держави), по-друге, зміна психологічної настанови на бажання народжувати дітей (шляхом ліквідації згубного впливу сучасної псевдокультури і відродження традиційних українських цінностей).

Український соціальний націоналізм є самодостатньою ідеологією органічно пов’язаною з самим духом української нації та українською культурою. Покликаний з багатовікової традиції соціал-націоналізм є логічним продовженням розвитку української нації з найдавніших часів до сучасності. Але не зважаючи на свою традиційність соціал-націоналізм здатен давати адекватні відповіді на актуальні питання сучасності.

У сучасному українському псевдонаціоналістичному русі досить поширені спекуляції на культурологічних аспектах та неправильна розстановка політичних пріоритетів. Для нас головний пріоритет – демографічне питання – зупинити біологічне знищення нації. Всі інші питання (економічні, соціальні, культурологічні, мовні, зовнішньополітичні тощо) повинні підпорядковуватися цьому головному. Ось єдино вірна ідеологія. Всі інші тою чи іншою мірою слугують ворожим інтересам та шкодять українській нації.

Віталій Кривошеєв

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus