Основним символом організованого Соціал-Nаціонального Руху є знак «Ідея Nації». Український Соціал-Nаціоналізм, що являє собою універсальну ідеологію, має стрижнем свого світогляду центральну ідею – Ідею Nації, яка становить для нього головний ціннісний пріоритет. З цього джерела випливають всі основні та другорядні ідеологічні положення Соціал-Nаціоналізму.

Як ідеологічні постулати, що викладені у програмових документах Соціал-Nаціональних Організацій, так і чин, яким Соціал-Nаціональний Рух прокладає собі шлях до встановлення в Україні політичного ладу на засадах Nаціократії, вмотивовані лише єдиним прагненням – максимально сприяти всебічному розвитку Української Nації, яку ми розуміємо як природню спільноту людей, живий духовний та біологічний організм, нерозривний ланцюг «мертвих, живих і ненароджених» поколінь.

В «Ідеї Nації» як символі відображено безумовне переважання загальнонаціональних інтересів над частковими інтересами окремих осіб та соціальних груп, що здійснюються виключно в рамках і не на шкоду інтересам Nації. Водночас Nаціональна Ідея виступає інтегруючим чинником для всіх соціально корисних верств суспільства. А також – запорукою побудови справедливого соціального ладу, в якому кожен Українець матиме відповідні умови для максимальної реалізації свого духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу.

Графічно знак «Ідея Nації» являє собою монограмне поєднання літер І та N. Остання має традиційне для слов’янського (кириличного) алфавіту накреслення – з навскісною перекладиною, тобто таке що перебувало в ужитку на більшості Українських земель до кінця XVIII ст., а в окремих регіонах – до середини ХХ ст. Являючи собою символ сучасного Українського Соціал-Nаціоналізму, знак «Ідея Nації» водночас апелює до глибокої історичної традиції використання подібних знаків руським рицарством і козацтвом – військовими верствами, які власною жертовністю здобули для Української Nації право на життя та розвиток.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus