Соціал-Націоналізм і наука

Різні світоглядні доктрини, такі як комунізм, лібералізм, націоналізм та ін. підходять до науки по різному. Соціал-Націоналізм із зрозумілих підстав має саме націоналістичне ставлення до науки.

Читати далі »


Соціал-Націоналізм та робітничий рух

Перш за все розділимо розгляд цього питання на „робітничий рух до Націократії” та „робітничий рух після встановлення Націократії”.

Читати далі »


Економічний націоналізм як ефективний метод побудови національної економіки

„Український соціальний націоналізм”. – Харків: „Патріот України”, 2007. – с. 10-24.

Вступ

Аналіз сучасного стану економiки України неможливий без повернення на початок 90-х рр. Минулi роки часто називають роками втрачених можливостей. Не можна сказати, що були вiдсутнi “рятiвнi” економiчнi iдеї, але їх особливістю було iгнорування необхiдностi побудови нацiональної економiки. Бiльш того, превентивно засуджувався “економiчний нацiоналiзм”, і це в країнi, де уряд сьогодні контролює лише 10 вiдсоткiв власної економiки. Читати далі »


Маніфест

Молоде покоління Патріотів, розуміючи сучасний стан Nаціі і Держави, як катастрофічний, вимагає повного усунення владної верхівки (політиків та олігархів) від політичного і економічного управління Державою. Після цього ми вимагаємо втілення наступних положень: Читати далі »