Молоде покоління Патріотів, розуміючи сучасний стан Nаціі і Держави, як катастрофічний, вимагає повного усунення владної верхівки (політиків та олігархів) від політичного і економічного управління Державою. Після цього ми вимагаємо втілення наступних положень:
1. Nаціональний Солідаризм, проти ворожнечі класів і егоїзму окремих індивідумів.
2. Сильна авторитарна персоніфікована влада, проти слабкості, безвідповідальності і безособовості лібералізму.
3. Сильна Унітарна Централізована Українська Держава з широкою автономією місцевих громад.
4. Професійний Трудовий Парламент проти непрофесійності сучасних депутатів.
5. Двоукладна економіка – поєднання державного та приватного секторів, проти крайнощів комунізму і капіталізму.
6. Ставка на розвиток науки й освіти, високі технології ( аеронавтика, космос, генетика, зброярство і т.п.), як основу могутності Держави.
7. Nаціоналізація надр і стратегічних галузей виробництва
8. Участь робітників в управлінні і розподілі прибутків підприємств.
9. Перетворення українського селянина на потужного сільськогосподарського виробника через довічне наділення його землею та створення сільських кооперацій за допомогою Української Держави.
10. Пріоритет Національно-Державних інтересів над, так званими, «міжнародними інститутами» і «загальнолюдськими цінностями», які слугують прикриттям чужим імпералізмам.
11. Не участь у всіх сучасних блоках і змагання за створення Центрально Європейського блоку, що зробить Україну Лідером Регіону.
12. Створення потужної Національної Армії та ВПК, відновлення ядерного статусу України.
13. Повне зупинення зовнішньої міграції, що підточує національні та економічні основи Держави.
14. Відновлення позитивної демографії Української Nації шляхом безпрецедентних Державних програм. Наше завдання – «колисок більше ніж гробів».
15. Ставка на молоде покоління і виховання нової людини – органічної частини національної спільноти, проти сучасного крайнього егоїста.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus