Дух і буква закону

Мораль є системою поглядів, норм і оцінок, які регулюють поведінку в суспільстві. Мораль грунтується на здоровому глузді, релігійних уявленнях і національних традиціях. Мораль не закріплюється письмово, її не потрібно пітверджувати нотаріально. Порушення лише її норм не тягне за собою адміністративної чи кримінальної відповідальності, покаранням за це є тільки суспільний осуд. Але будь-яке здорове суспільство будує відносини всередині себе на власній моралі, закріплюючи її законодавчо у праві. Таким чином мораль є першоосновою, наповненням, змістом права, ДУХОМ ЗАКОНУ. Мораль не є мертвою матерією. Вона є гнучкою, її норми змінюються в залежності від зовнішніх обставин і потреб суспільства. Як і належить духові, мораль – субстанція не матеріальна, її природа ідеалістична. Читати далі »