Сучасний  світ – це світ брехні. Щоправда брехні не відвертої. І в цьому полягає вся огидність ситуації. Всі терміни, а особливо ті, що причетні до політики чи життя суспільства навіть поза політикою втратили будь-яке реальне значення. Політологія – хвойда космополітичних сил, лженаука, яка жонглюваннями термінами може довести все, що завгодно. Звісно термінологізми як і історизми є невдячною працею, проте і ними потрібно займатися. Вкінці-кінців ряд термінів стають розпливчастими, їх поняття спотворюються, варіативний ряд відкидається. Розглянемо деякі.

Нація

Космополіти (ліваки та ліберали всіх мастей) вкладають у це поняття лише політичний зміст. Наводячи різні аргументи на користь цього вони, втім, ігнорують найсуттєвіше. А саме різницю термінів на різних теренах та в різні часи. Аргументи, що десь там у такий то час вживався термін «нація» як синонім громадянства насправді ні про що не свідчить. Іван Франко писав про термінаторів, але це були аж ніяк не роботи із майбутнього. Можна у процесі вивчення терміну дізнатися, що він використовувався і у Римській Імперії для позначення чужинців, і у середньовіччя для позначення спільності по мові, а пізніше як громадян держави або саме етнічну спільність. Навіть в Україні за часів Речі Посполитої слово «нація» позначало громадянство, але до русинів (українців) людей зачисляли лише по крові – “не віра робить Русина Русином, Поляка Поляком, Литвина Литвина, а народження і кров руська, польська та литовська”. Згодом у нас термін «нація» набув етнічного змісту. Ті, хто опирається на вигідну для них термінологічну базу оперуючи іншими часовими проміжками та далекими від українства територіями має на меті лише спотворити сутність речей. Приміром в сучасній польській мові відсутнє слово «нація», проте хіба це значить, що польської Нації не існує? Чи якщо відповідно до французької термінології нація має політичний зміст, то це означає, що згідно українського етнічного визначення Нації, до французів зачисляємо арабів і негрів? Звісно ні!

Відповідно  від визначення «нація» визначається і «націоналізм». Ряд західних держав, де нація рівняється населенню держави, термін націоналізм визначає те, що у нас прийнято йменувати державним патріотизмом. Для них націоналізм не має якоїсь визначальної мети, часто є без кровного чи суспільно-політичного підтексту. В інших державах все з точністю до навпаки. Приміром в українському націоналізмі Нація має кровний підтекст.

Часто в пошуках витоків терміну  «нація» намагаються знайти найдавнішу згадку, забуваючи при цьому, що тоді це слово мало зовсім інше значення і ріднить із теперішнім терміном лише однаковий (не завжди) набір літер. У той же час явище існує незалежно від термінології і навіть її відсутності. Христос і перші його послідовники себе християнами не називали, але ж ними були, правда? Якщо із словника викреслити слово «дощ», то дощі йти на планеті не перестануть.

Революція

Революція також постає не зовсім однозначним  терміном. Варіативний ряд по різному  розглядає революцію. Тим більше із різних позицій: ідейних та методологічних. Так чи інакше майже всі ідеології  хочуть показати себе революційними. Дехто із субкультурних маргіналів полюбляє створювати протиставлення революційність-реакційність. Це протиставлення схоже на суперечки щодо того, що краще АК74 чи М16? Все залежить від часу, місця і умов. У першій половині ХХ ст. ОУН чинило революційно-терористичну діяльність проти окупантів. Ми це схвалюємо. Ми тут стоїмо на революційних засадах. У середині ХХ ст. почалася так звана «сексуальна революція», яка пропагувала розпусту, збочення, а часом ліквідацію інституту сім’ї як такої або спотворення бачення здорової сім’ї. Так вже сталося, що ми контрреволюціонери і реакціонери по відношенню до цієї революції. Не хочеться ставати в один ряд із «революційно» налаштованими феміністками і збоченцями.

Тоталітаризм

Зараз чомусь переважно під тоталітаризмом розуміється однопартійна система. Уявіть таку альтернативну історію. У Великобританії здобула абсолютну владу якась  Ліберальна Партія і заборонила інші партії за непотрібністю. Типу дозволені лише ліберальні партії, а інші (за екстремізм, расизм і т.д.) заборонити. Навіщо багато ліберальних партій? Вистачить однієї! Те ж саме відбувається у Франції та інших держав. У Німеччині ж багатопартійна система при якій головну роль відіграє Націонал-Соціалістична Робітнича Партія Німеччини, Національна Соціалістична Німецька Партія та Німецька Націоналістична Партія. Союзники як і в реальній історії перемагають Німеччину і в результаті там встановлюють подібний до себе режим.

До  чого це все? Та до того, що тоталітаризм не визначається кількістю партійЛіберальна держава, де заборонені «фашисти» та «комуністи» чим відрізняється від цих самих фашистів і комуністів, котрі забороняли політичні рухи своїх опонентів? Своєю системою цінностей, наявністю у своїх руках мас-медіа чи просто на просто наявністю реальної влади?

Ліберальні  цінності почали встановлюватися завдяки  Великій Французькій Революції, яка унесла мільйони життів. Більшовики (на той час по суті терористична організація) завдяки своїй організованості  зуміли сконцентрувати відповідну силу для перемоги і побудови ядерної наддержави СССР, що перемогла у Другій Світовій. Чи є в сучасних «демократичних» державах репресивний апарат проти інакодумців? Відкрийте їхню державну статистику щодо поліції, спецслужб та армії. Вони служать владі. Звісно, якщо буде встановлений інший режим, то і розклади із цими силовиками поміняються. Коли так звані «демократичні» режими говорять про незастосування сили у політичній боротьбі, то під цим розуміється те, що право на силу, право на політичне насильство було узурповано ними. Будь-який режим від комуністичного в Китаї до ліберального у США прикривається демократією. Двопартійна система у США мало чим відрізняється від однопартійної. Північна Корея і Куба теж «демократичні».

Імперія

Для багатьох імперія – це виключно держава із великою територією. Інші стверджують, що існують неоімперіалізми, для яких держави із великою площею не потрібні. Треті говорять, що імперії обов’язково повинні нести якісь світоглядні цінності. Імперія – антинаціональна кажуть одні, імперія – єдиний шлях Нації – кажуть інші. І всі вони праві, проте розглядають імперію із різних ракурсів. Як держави із різними режимами можуть бути різні – так і їх зовнішній прояв може бути різний. Імперії можуть мати території великі і малі, бути національними і антинаціональними, нести вічні цінності і бути лише механічним об’єднанням. Це залежить від тих ідей, які покладені в основу цих імперій. Так чи інакше всі здорові ідеї, окрім того, що тоталітарні, ще імперіалістичні і прагнуть експансії, навіть якщо самі цього не визнають і використовують іншу термінологічну базу.

Критика імперій як правило зводиться до «короткого життя імперій» або «імперії завжди зникають». Це є сміхотворні звинувачення, особливо для тих, хто знається хоч трохи на історії. Так чи інакше кожна держава має свій вік і людство через це від держави не відмовляється. Та й імперії існували найдовше з-поміж всіх держав. Римська Імперія тому яскраве підтвердження. Тим більше імперіалізм як великодержавництво національної держави несе виключно  позитив.

Третій  Шлях

Різні «третьошляхові» рухи оцінюють приналежність до нього з різних точок зору, але підлаштовуючи умови таким чином щоб вони обов’язково підпадали під визначення Третього Шляху.

«Третіх шляхів» стало  наскільки багато, що часом задумуєшся скільки цих третіх шляхів? Варто можливо їх поділити на «Третій шлях – версія 1.1», «Третій шлях – версія 2.5» … і кожна із них вважатиме іншу версію «Третього шляху» хибною, а свою вірною.

Часто Третій Шлях намагаються  показати як синтез правих і лівих  ідей (що у різних рухах теж по різному  оцінюються), але тоді їм би краще пасувала назва «право-лівий шлях». Звісно тут ще треба враховувати проблематику визначення правого і лівого в тій ж такі залежності від часу і місця. В Україні зараз праві є практично синонімом націоналістів. Хоча, наразі, Третій Шлях представляється як якийсь синтез комунізму і капіталізму, тобто лише їх економічних відтинків. Але, як відомо, з двох калік здорового не зробиш. Реальні представники Третього Шляху мають абстрагуватися від цього.

Кожен рух намагається використовувати свою термінологічну базу. Кожен рух ті самі терміни може пояснювати по різному. Інколи різну термінологію можна зустріти на рівні окремішніх осіб. Організації та рухи прагнуть сталості і зрозумілості. Деякі особи та маргінали прагнуть розмитості та епатажу. Якщо згадувати класиків українського націоналізму, то навіть у них теж можна знайти суперечності і протилежні думки.Вкінці кінців будь яку цитату вирвану із контексту часу та місця, відокремлену від сутності і поставлену у вигідну систему відліку цінностей можна пристосувати на служіння якійсь ідеї, яка може прямо суперечити первинній ідеї автора. Якби відбулося друге пришестя Христа, то знайшлося б дуже багато ярих «християн», що доводили б Христу, що він лжехристос і у підтвердження своїх слів цитували б Апостолів Павла, Петра, Матвія …

Якщо  говорити про ідеології, то варто про це писати виключно на рівні певних організацій  або окремих людей. Часто в конкретний період часу. Як же їх оцінити, враховуючи різну термінологію? Це варто робити по елементарних цінностях: ідеалізм, прагнення до духовного, культ крові, ієрархія, Слава Предків, культ сили та землі і т.д. Часто однодумців можна розпізнати по елементарних життєвих позиціях щодо ставленні до національного питання, іммігрантів, бачення здорової політичної системи влади і таке інше, навіть при тому, що ця людина може висловлюватися іншими термінами.

Що  ж стосується нас – українських  організованих соціал-націоналістів, то Нація для нас Божествена духовно-кровна спільнота мертвих, живих і ненароджених, націоналізм – це воля Нації до життя, соціал-націоналізм – це сила, добробут і порядок Нації, революція – штики наших ідей, Третій Шлях – не синтез двох калік, а зовсім інша система координат, тоталітаризм – неминучість, імперіалізм – прагнення Нації до власного розширення і поширення Ідеї Нації у світі.


Редакція мережевого видання Рід давно запрошує до співпраці всіх, хто може допомогти в ідеологічній боротьбі проти ворожої сучасності. Дякуємо всім, хто відгукнувся. На цій сторінці піднята проблематика далеко не до всіх термінів, тому  у рамках вирішення термінологічних питань, запрошуємо до дискусії. Пишіть на пошту sna.kyiv [at] gmail.com

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus