Виховання – це процес формування морально-психологічних та фізичних якостей особистості. Процес виховання відбувається постійно, навіть тоді, коли його формально немає. Відсутність цілеспрямованих заходів з виховання це теж виховання, але безсистемне і хаотичне (наслідки цього процесу зазвичай негативні).
Кожний державний устрій, кожне суспільство у певний історичний період має свою систему виховання. При цьому державний світогляд і виховання нерозривно пов’язані.
Яка система виховання в Україні сьогодні? В Україні на половину радянська, на половину ліберальна система виховання з рудиментами традиційної системи. Якщо подивитися на певні сектори системи виховання, то, як це не дивно, але шкільна освіта в Україні на сьогодні є однією з найкращих у світі. Майже не змінившись з радянських часів вона, маючи безліч недоліків, поки що найменше піддалася лібералізації і лише завдяки цьому може виконувати свою освітню функцію. У той же час, наприклад, система освіти у ВНЗ вже піддалася розкладницькому впливу ліберальних змін. Лібералізація і “Болонська система” на сьогодні є синонімом занепаду ВНЗ. У державі не існує ніяких молодіжних організацій, які б реально займалися вихованням молоді (крім “Патріоту України”). При чому проблема не у відсутності фінансування, а у елементарній відсутності бажання у державних установ провадити молодіжну політику.
Сучасний стан виховання говорить про те, що у майбутній соціал-націоналістичній Україні повинні відбутися суттєві зміни у системі виховання. Сьогоднішня система виховання світогляду споживача і психології раба повинна бути повністю демонтована. Суспільний світогляд визначає світогляд особистості.
Як можна покращити освіту і виховання у дошкільних і шкільних закладах? Її реформа полягатиме у наступному: 1) підвищення кваліфікації вчителів (для цього у вчителів повинна бути одна з найвищих зарплат, крім того держава має запровадити суворий кадровий відбір); 2) диференціація учбових класів за здібностями та статтю; 3) заміна фактологічного способу викладання матеріалу учбових дисциплін на світоглядний (мета шкільної освіти не безглузде накопичення знань, а формування світогляду) та навчання методології оволодіння знаннями.
Основна проблема ВНЗ у запровадженні “Болонської системи” й аналогічних цій системі тенденцій. Надмірна спеціалізація, фрагментарність подачі знань призвели до того, що сучасні ВНЗ скотилися до рівня технікуму, або навіть нижче. Масове запровадження самостійного навчання є неприпустимим, бо суттєво знижує рівень освіти. Це прийнятне для аспірантів, але ніяк не для студентів.
Повинна бути повністю заборонена комерційна освіта (як вища так і середня), а також навчання за контрактом. Існування комерційної освіти і навчання за контрактом передбачає наступне: приватна школа є краща за звичайну (інакше навіщо платити гроші за те, що можна отримати безкоштовно) та те, що для навчання за контрактом менший конкурс (прохідний бар’єр для абітурієнтів) ніж для навчання за рахунок держбюджету. З питання приватної школи (або навчального закладу іншого рівня) можна сказати, що її існування є соціальною і майновою дискримінацією українців. Основна робота у соціал-націоналістичній Україні в сфері загальноосвітньої школи полягатиме у вирішенні проблем покращення освіти і виховання, а ніяк не створення якихось приватних шкіл (навчання в яких проводиться за гроші). Існування елітних шкіл (шкіл більш високого освітньо-виховного рівня) припустиме і необхідне, але умовою вступу у елітну школу можуть бути лише здібності учня, але аж ніяк не кількість грошей. Те саме стосується приватних ВНЗ і навчання за контрактом. Існування контрактної освіти призводить до того, що більш здібний абітурієнт не може поступити у ВНЗ, через те що його місце зайняв менш здібний, але той який може заплатити гроші. Який варіант більш корисний для суспільства? Звичайно той, у якому кожен займає місце у залежності від здібностей.
Чи не викличе ліквідація комерційної освіти хвилі корупції? Вирішенням цієї проблеми може бути лише жорсткий контроль з введенням реальної кримінальної відповідальності за корупційні дії у системі освіти (бо противоправні дії у цій сфері завдають шкоду суспільству). До того ж доцільно розділити навчання і оцінювання. Коли навчати будуть одні викладачі, а оцінювати інші це багато у чому ліквідує підстави для корупції.
Крім того, система освіти у ВНЗ повинна бути реформована у сфері навчальних дисциплін і виховання. На сьогодні вона набула надмірної спеціалізації. Їй потрібно повернути фундаментальність, будувати її за класичним зразком. Неприпустимо говорити про відсутність необхідності виховання у ВНЗ. Останні повинні бути освітньо-виховними закладами.
Однією з перспективних є система виховання через молодіжні організації. Хоча на сьогодні вона не діє, у майбутньому для її розвитку немає суттєвих перешкод. Прогалина у цій сфері призводить до того, що молодь сьогодні не маючи можливостей для самореалізації у більшості своїй веде антисоціальний спосіб життя. Щоб пересвідчитись у цьому не потрібно шукати статистику правопорушень, а достатньо на кілька годин вийти на вулиці великих міст чи маленьких селищ. Поширення у молодіжному середовищі вживання наркотиків та алкоголю, паління та аморальної поведінки – це результат лібералізації суспільства і ліберальної молодіжної політики держави. Для того щоб ця тенденція набула зворотного характеру потрібне термінове запровадження низки молодіжних організацій багатопрофільного характеру, починаючи від військово-спортивних і закінчуючи природознавчими клубами. Кожен повинен мати можливість реалізувати себе у соціальній діяльності у відповідності зі своїми здібностями і бажанням. Лібералізація (культурна і моральна деградація) повинна бути зупинена. Вона вже достатньо підірвала національний імунітет – її замінить принцип соціальної справедливості і суспільної корисності.
На початку ХХІ ст. розвиток інформаційних технологій досяг такого рівня, на якому він є одним з найважливіших важелів державного управління. Чи здатні ЗМІ впливати на поведінку людей? Безсумнівно здатні, а крім того спроможні впливати на процес виховання. Єврейські власники ЗМІ сьогодні успішно виховують егоїзм, антисоціальну поведінку та аморальний спосіб життя. Пропаганда всіляких збочень досягла свого апогею. Здійснюючи свої диявольські наміри вони поповнюють телеефір і сторінки газет фантазіями своєї хворої психіки. На більшості таких “інформаційних джерел” мало б стояти клеймо: “психічно здоровим дивитися заборонено”. Сьогодні заперечувати це може або ворог або ідіот.
У соціал-націоналістичному суспільстві ЗМІ будуть проводити пропаганду здорового способу життя, зразкової соціальної і моральної поведінки, патріотизму та героїзму. Виховання молоді (спеціалізована інформація для молоді) для ЗМІ буде мати пріоритет. Для запобігання заангажованої та необ’єктивної подачі інформації ЗМІ повинні бути повністю націоналізовані.
З найдавніших часів сім’я є найважливішим інститутом виховання людини. Враховуючи надзвичайну важливість раннього періоду життя, сім’я є життєво важливим інститутом. Радянські спроби 20-х років ліквідувати інститут сім’ї та запровадити суспільне виховання дітей закінчилися повним провалом. Сьогодні вже не здаються дивними дії влади по знищенню сім’ї. Ліберальна пропаганда виставляє сім’ю як дещо застаріле й не дуже актуальне. ЗМІ створюють відповідний негативний образ сім’ї і неадекватну модель стосунків між членами сім’ї. Кількість розлучень і кількість покинутих дітей говорять про дієвість ліберальної пропаганди. Здеградовані ліберальні ідеї повинні бути замінені ідеєю священності шлюбу і материнства. Відновлення традиції української сім’ї є однією з пріоритетних задач. Вирішення цієї задачі позитивно вплине на сьогоднішню демографічну проблему і проблему виховання молоді. Підірвана українська родинна традиція повинна бути відновлена – це вимагає здоровий глузд і обставини сьогодення.
Соціал-націоналістичне виховання повинне здійснюватися у відповідності з соціал-націоналістичним світоглядом. Ідеї про те, що процес виховання може відбуватися поза світоглядом абсолютно не відповідають реаліям. Будь-яке виховання є системне, не існує виховання поза ідеологією і світоглядом. Процес виховання – це процес формування світогляду. Сьогоднішній процес виховання в Україні здійснюється у відповідності з ліберальною ідеологією. Наслідки ліберального виховання добре відомі.
Для того, щоб виховати високі морально-психологічні і фізичні якості слід додержуватися певних принципів. Найголовніший з них полягає у тому, що характер освітньо-виховного впливу на людину повинен бути детермінований її здібностями. З цього принципу логічно витікає принцип за яким буде формуватися еліта. Наприклад, сьогоднішня політична еліта вирізняється непомірним егоїзмом, повною відсутністю совісті і кількістю награбованих грошей. Натомість, у соціал-націоналістичну еліту зможе потрапити лише той, хто на протязі свого життя (навчання у школі, ВНЗ, на роботі тощо) вирізнятиметься високими здібностями, бездоганною моральною поведінкою, незалежно від соціального і майнового стану.

Віталій Мазепа,

Соціал-Націоналістична Асамблея

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • VKontakte
  • Google Plus